Bireysel Danışmanlık

Bireysel psikoterapi danışanın terapistiyle birebir çalışmasıdır. Bireysel psikoterapide amaç danışanın, somatik tepkilerini, inanışlarını, somatik tepkilerini ve daha veya baş edemediği uyum bozucu duygular olarak kendisini gösteren sorunlarını anlamaya, anlamlandırmaya yöneliktir.

Bireysel psikoterapinin amaçları;

Terapide amaçları danışan ve terapist birlikte belirlerler. Bireysel terapi almaya başlayan danışanın başlangıç hedefi terapi süresince değişimler gösterebilir. Terapide çok çeşitli hedefler olabilir;

• Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
• Davranış ve tutum değişikliği sağlamak
• Eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlenmek
• Hayata yön veren önemli kararlar almak
• Danışanın kendine olan güvenini artırmak
• Sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmek
• Psikolojik hastalıkları ortadan kaldırmak
• Öz farkındalığı artırabilmek

ve daha birçok amaç danışan tarafından gündeme getirilebilir.