Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocukluk dönemi etkileri ileride yetişkinlik yaşantısındaki deneyimlerde süren oldukça önemli bir dönemdir. Erken çocuklukta öğrenilen bilgi ve deneyimlerin yetişkinlikte, bireyin kişilik özelliklerini, davranışlarını, öz güvenini, öz saygısının temellerini atmaktadır. Bu yüzden çocukluk döneminde yaşanılan problemler ebeveynler tarafından fark edildiğinde önlem alınmalıdır. Yaşanılan sorunun ortaya çıkış süresi ne kadar kısa ise, tedavide değişim de daha kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Özellikle çocuklarda değişim daha kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Terapide çalıştıkları alanlara örnek olarak; kardeş kıskançlığı, yakın-ebeveyn kaybı, boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri, uyku problemleri, davranış bozuklukları, okul problemleri,yemek yemek istememe, çocukluk korkuları, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve özgüven problemleri, tuvalet alışkanlığı kazandırma, tırnak yeme gösterilebilir. Merkezimizde çocuk psikolojisinde uzmanlaşmış çocuk psikologları çocuklarla terapi çalışmalarını yürütmektedir. Çocuğunuzun geleceğini olumlu yönde etkileyebilmek için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, hem çocuk hem de aile için zorlu bir dönemdir. Bu dönemde ergen birçok değişimi bir arada yaşar. Bu dönemde ergenler daha çok içe kapanırlar, bazıları da agresif davranışlar gösterme eğiliminde olup, isyankar olurlar. İki durumda müdahale edilmesi gereken durumlardır. Ergen terapisinde çalışma konularına örnek verecek olursak; sınav kaygısı, kimlik bunalımı, özgüven problemleri, kendini ifade edebilme becerilerinin kazandırılması, sağlıklı akran ilişkileri oluşturma, aile üyeleriyle yaşanan iletişim problemlerini çözme, ders çalışma motivasyonunu ve konsantrasyonu arttırma, meslek seçimi, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği, duygusal problemler, gelecek kaygısı gösterilebilir.