Grup Terapisi

Grup terapisi eğitimi almış psikoterapistler tarafından gerçekleştirilen ve 3 ila 20 kişi ile oluşturulan ve grubun amacına uygun şekilde seçilmiş danışanlarla uygulanan bir terapi yöntemidir. Grup terapisi günlük hayatta halihazırda yaşadığımız toplumun bir minyatürü niteliği taşımaktadır. Bu terapide danışanlar grup üyelerini ve kendilerini daha iyi anlama, tanıma, değiştirme ve geliştirme fırsatı yakalarlar. Birden çok kişinin birlikte çalıştığı ve etkileşim içinde grup terapisinde sadece grup yöneticisinin değil her danışanın geri bildirim yapıyor olması grup terapisin en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Grup üyelerinin her biri aktiftir ve sürece dahildir. Herkesin birbirine yardımı söz konusudur. Grup terapisinde de bireysel ve diğer terapi çeşitlerinde olduğu gibi çok çeşitli amaçlar olabilir.

Bazı grup terapisi örnekleri;

• Anksiyete bozuklukları (Panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, akut ve kronik stres bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, sosyal fobi, dissosiatif bozukluklar, konversiyon bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, hipokondriazis, sınav anksiyetesi, performans anksiyetesi)
• Duygudurum bozuklukları (depresyon, iki uçlu duygudurum bozukluğu)
• Psikotik bozukluklar (Destekleyici, eğitici gruplar)
• Yeme bozuklukları
• Madde ve alkol kullanım bozuklukları
• Cinsel sorunlar
• Okullardaki ilişkisel sorunlar
• Çatışma çözümü
• Ebeveynlik eğitimi
• Yaşam değişikliklerine uyum sorunları
• Zorlu ve kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınlarına yardım
• Farkındalık, içgörü ve kişisel gelişim
• Kişilik bozuklukları
• Yas, komplike yas, kayıp ve travmalar
• Çocukluk travmaları
• İlişki sorunları (eş, aile, çocuk, işyeri) Not: Aile ve eş grupları değilse, grup psikoterapilerinde kişi terapiye onlardan ayrı katılır.
• İhmal, istismar ve şiddet
• Kronik fiziksel hastalıklar
• Duygusal durumlarla bağlantılı fiziksel bozukluklar
• İşyerlerindeki ilişkisel sorunlar