Aile ve Çift Terapisi

Ilişkisel problemlerin çalışıldığı ve tarafların en olumlu değişimi sağlayabilmesi adına gerçekleştirilen bir terapi yöntemidir. Çiftler ya da tüm aile arasındaki ilişkiler çalışılabilir. Terapilerde amaç partnerlerin birbirleri ve birliktelikleri hakkında daha derin bir bakış açısı kazanmalarına yöneliktir. Partnerler tarafından belirlenen çalışma alanları çekirdek aileyi de kapsıyorsa sürece çekirdek aile de dahil olabilir, böyle olduğunda ise aile terapisi olarak ele alınır.

Kimler yararlanabilir?
Aile ilişkilerinde, partneriyle, ebeveynleri veya çocuklarıyla sorun yaşayan herkes bu terapi yönteminden faydalanabilir. Sanılanın aksine çift ve aile terapisi için evli olmak veya yasal bir partnerlik süreci olması gerekmez (evlilik gibi).

Başlıca kullanım alanları şunlar olabilir;

• Çiftler arası ilişkiler
• Evlilikte karşılaşılan sorunlar
• Boşanma süreci
• Çocuk ve ergen ruh sağlığı
• Çocuk ve ergenlerde görülen davranış bozuklukları
• Okula uyum sorunları
• Ergen ve genç yetişkinlerde görülen yeme bozuklukları
• Alkol ve madde bağımlılığı
• Yas süreçleri
• Kayıplara bağlı oluşan travmalar
• Duygusal istismar ve şiddet vakaları
• İş değiştirme, taşınma gibi tüm aileyi etkileyen değişimler
• Ebeveynlik becerileri
• İkinci evlilik ve çocuklara etkileri
• Evlat edinme süreci
• Farklı bir şehre / ülkeye göç eden aileler
• İş yaşamından kaynaklı stres
• Ekonomik sıkıntılar

ve daha pek çok kullanım alanı ve amacı belirlenebilir.